Công ty Cao su Kenda Việt Nam

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Đồng Nai
Loại ngành nghề:
Nhà máy Sản xuất khác
Năm hoàn thành:
2017