Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh- DỰ ÁN XƯỞNG BOPP

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Hà Tĩnh
Loại ngành nghề:
Nhà máy Sản xuất khác