XF

Máy lọc tự động

1. Giảm thiểu thời gian đứng máy 
2. Giảm thiểu tiêu hao năng lượng
3. Giảm thiểu sử dụng chất hóa học
4. Giảm thiểu chi phí bảo trì
 

Tải xuống

Quý khách có thể tải thông tin liên quan sản phẩm: Văn bản hướng dẫn sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, catalogue và tài liệu khác.

Dự án