Dự án

 • Công Ty Cp Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

  Công Ty Cp Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác /

 • Công ty Cao su Kenda Việt Nam

  Công ty Cao su Kenda Việt Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác /

 • Dự Án Nhà Máy Jabil Việt Nam

  Dự Án Nhà Máy Jabil Việt Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành Công nghiệp điện tử /

 • Cheng Loong Corp

  Cheng Loong Corp

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác /

 • Dự án xử lý nước thải tại Formosa Đồng Nai

  Dự án xử lý nước thải tại Formosa Đồng Nai

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành xử lý nước thải /

 • Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NANOGEN

  Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NANOGEN

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành y học /

 • Dự án tòa nhà Vietjet air

  Dự án tòa nhà Vietjet air

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Khác /

 • Bệnh Viện Đại học Y Dược Shingmark Đồng Nai

  Bệnh Viện Đại học Y Dược Shingmark Đồng Nai

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành y học /

 • Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

  Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành Công nghiệp điện tử /

 • Công Ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

  Công Ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành Thủy hải sản /