Công Ty Cp Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Bình Dương
Loại ngành nghề:
Nhà máy Sản xuất khác
Năm hoàn thành:
2017