Dự Án Nhà Máy Jabil Việt Nam

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Thành phố Hồ Chí Minh
Loại ngành nghề:
Ngành Công nghiệp điện tử
Năm hoàn thành:
2019