Công Ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Ninh Thuận
Loại ngành nghề:
Ngành Thủy hải sản
Năm hoàn thành:
2018