Bệnh Viện Đại học Y Dược Shingmark Đồng Nai

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Đồng Nai
Loại ngành nghề:
Ngành y học
Năm hoàn thành:
2016