Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NANOGEN

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Tỉnh Lâm Đồng
Loại ngành nghề:
Ngành y học
Năm hoàn thành:
2019