Dự án tòa nhà Vietjet air

Danh sách sản phẩm:
Sản phẩm Tháp giải nhiệt
Địa điểm thi công:
Thành phố Hồ Chí Minh
Loại ngành nghề:
Khác
Năm hoàn thành:
2019