Tất cả
Phân loại sản phẩm
 • Tất cả
 • CROSSFLOW MODULAR TYPE
 • COUNTERFLOW MODULAR TYPE
 • WATER CARE SYSTEM
Ngành nghề sử dụng
 • Tất cả
 • Ngành Công nghiệp điện tử
 • Ngành Khoa học kỹ thuật
 • Ngành xây dựng
 • Ngành Công nghiệp thực phẩm
 • Ngành giao thông vận tải
 • Nhà máy Sản xuất khác
 • Ngành Thủy hải sản
 • Ngành y học
 • Khác
 • Ngành xử lý nước thải
 • Ngành nhựa, cao su
Khu vực quốc gia
 • Tất cả
 • Việt nam
Tỉnh thành
 • Tất cả
 • Hà Nội
 • Tỉnh Ninh Thuận
 • Tỉnh Đồng Nai
 • Tỉnh Bình Dương
 • Tỉnh Hà Tĩnh
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh Lâm Đồng
 • Công Ty Cp Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác / Tỉnh Bình Dương

 • Công ty Cao su Kenda Việt Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác / Tỉnh Đồng Nai

 • Dự Án Nhà Máy Jabil Việt Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành Công nghiệp điện tử / Thành phố Hồ Chí Minh

 • Cheng Loong Corp

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác / Tỉnh Bình Dương

 • Dự án xử lý nước thải tại Formosa Đồng Nai

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành xử lý nước thải / Tỉnh Đồng Nai

 • Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NANOGEN

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành y học / Tỉnh Lâm Đồng

 • Dự án tòa nhà Vietjet air

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Khác / Thành phố Hồ Chí Minh

 • Bệnh Viện Đại học Y Dược Shingmark Đồng Nai

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành y học / Tỉnh Đồng Nai

 • Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành Công nghiệp điện tử / Hà Nội

 • Công Ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Ngành Thủy hải sản / Tỉnh Ninh Thuận

 • Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh- DỰ ÁN XƯỞNG BOPP

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác / Tỉnh Hà Tĩnh

 • Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA- DỰ ÁN VN3

  Sản phẩm Tháp giải nhiệt / Nhà máy Sản xuất khác / Tỉnh Đồng Nai