Mạng tiếp thị toàn cầu

Mạng lưới toàn cầu hóa

Sản phẩm của Tập đoàn King Sun được phân bố rộng khắp các khu vực trên thế giới. Ngoài Trụ sở chính đặt tại Đài Loan, các văn phòng đại diện kinh doanh được phân bố khắp khu vực Đài Loan, Trung Quốc, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Châu Phi và Trung Đông. Với gần 86 địa điểm phục vụ kinh doanh trên thế giới đều được đồng bộ hóa sản phẩm kinh doanh, tư vấn dịch vụ và nhiều loại dịch vụ khác.

  •  
  •